DECEMBAR 2014

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. objavio je da će se konferencija za planove u 2015. godini održati 8. Januara 201515.12.2014 (Izvor: Valeant Pharmacueticals/Investor Relations/Canada)