Professional Stock Invest

Više od 10. godina vama na usluzi.

Hedžing

Hedžing je investicija koja služi da smanji ili ukine rizik koji se odnosi na neku drugu investiciju.

illustration of people

Hedžing je kreiran da minimizira izlaganje nepoželjnom poslovnom riziku, ali takođe dozvoljava i da se profitira od te investicije.

Hedžing je mehanizam – strategija za smanjenje mogućih gubitka u realnom poslovanju preduzeća.

Da bi se što lakše shvatio hedžing najbolje je da se posmatra kao osiguranje od rizika koji proizilazi iz poslovanja. Kada firma odluči da hedžuje, one sebe osiguravaju od negativnih događaja. Ovo ne sprečava da se negativan događa desi, ali ukoliko se on desi i vi ste pravilno osigurani, uticaj negativnog događaja će biti smanjen i potpuno zanemarljiv. Na primer, ukoliko kupite osiguranje za kuću, vi ste hedžovali sebe od požara, provale ili drugih nesrećnih slučajeva. Na finansijskom tržištu hedžovanje postaje komplikovanije od prostog plaćanja premije osiguravajućoj kompaniji svake godine. Hedžovanje protiv investicionog rizika znači strategijsko korišćenje instrumenata na tržištu da bi umanjili rizik od bilo kojih nepovoljnih promena cena. Drugim rečima, investitori hedžuju jednu investiciju tako što ulažu u drugu investiciju. Tehnički rečeno, da bi ste hedžingovali vi morate investirati u hartije od vrednosti sa negativnom koleracijom /kontra/ u odnosu na vaše realno stanje.

illustration of people

Koje se sve vrste poslovnog rizika mogu hedžovati:

1. Rizik promene valutnih kurseva

2. Rizik promene cene robe

3. Rizik promene kamatnih stopa

4. Rizik promene vrednosti akcija

5.Kreditni rizik

Kako je Srbija zemlja u tranziciji i postaje sve otvorenija ka međunarodnom tržištu, tako i privredni subjekti u Srbiji nemogu ostati izolovani na međunarodna dešavanja. To sve zahteva savremenije finansijske instrumente prilikom poslovanja, javlja se sve veća potreba za smanjenjem rizika usled nepredvidivosti tržišta i velikih oscilacija cena. Smanjenje tih vrsta rizika u poslovanju jeste HEDŽING.

NE POSTAVLJA SE VIŠE PITANJE DA LI JE POTREBAN HEDŽING, VEĆ KAKO DA GA SPROVEDEM U PRAKSI!

illustration of people

Sve hedžing tehnike uključuju korišćenje komlikovanih finansijskih instrumenata poznatijih kao finansijski derivati. Finansijski derivati su izvedeni instrumenti, čija je cena izvedena iz odnosa prema nekom osnovnom instrumentu, odnosno njihova vrednost se izvodi iz vrednosti neke druge hartije od vrednosti ili robe koja se nalazi u njihovoj osnovi. Za razliku od osnovnih hartija, finansijski derivati ne odražavaju ni jedan odnos kreditni ili vlasnički, one predstavljaju vrstu prava na druge oblike finansijske aktive. Najpoznatiji finansijski derivati su forvardi, fjučersi, opcije i svopovi.