Professional Stock Invest

Više od 10. godina vama na usluzi.

USA tržište HoV

Market Quotes by TradingView


NOVOSTI KORPORACIJE VALEANT PHARMACEUTICALS INC.

Valeant Pharma (VRX) potvrđuje promenu imena na Bausch Health (BHC)

Bausch Health Companies Inc. završava promenu imena 13.Jula 2018.
Bausch Health će početi trgovati kao “BHC” na NYSE i TSKS u ponedjeljak, 16. Jula.2018.

LAVAL, Kvebek, 13. jula 2018. – Kompanija Bausch Health Companies Inc. (NISE / TSKS: BHC) (“Bausch Health” ili “Kompanija” ili “mi”) danas je objavila da je promenu imena firme iz Valeant Pharmaceuticals International, Inc. u Bausch Health Companies Inc. završena.

“Izbor Bausch Healtha kao našeg novog korporativnog imena je veoma značajan, jer je ime Bausch već dugo bio visoko poštovano ime u prostoru zdravstva, sinonim za 165 godina sa inovacijama i nepokolebljivom posvećenošću poboljšanju života ljudi”, rekao je Joseph C. Papa, predsednik i izvršni direktor, Bausch Health. “To je nasleđe koje nas danas definiše i postavlja binu za našu budućnost dok nastavljamo da transformišemo kompaniju.”

Bausch Health će 16. jula 2018. godine započeti trgovanje kao “BHC” na Njujorškoj berzi i berzi Toronto.

Kao deo promene imena, Bausch Health je predstavio novi vizuelni identitet korporativnog brenda, a 16. jula 2018. godine pokrenuće novi korporativni veb sajt: vvv.bauschhealth.com.

S obzirom na to da preduzeća i podružnice kompanije imaju snažan kapital brenda, svi subjekti koji imaju odvojene uspostavljene brendove nastaviće da rade pod korporativnim kišobranom koristeći njihova postojeća imena.

ORIGINAL TEXT >

http://ir.valeant.com/news-releases/2018/07-13-2018

Bausch Health Companies Inc. completes name change

Bausch Health Will Begin Trading as “BHC” on NYSE and TSX on Monday, July 16
LAVAL, Quebec, July 13, 2018 – Bausch Health Companies Inc. (NYSE/TSX: BHC) (“Bausch Health” or the “Company” or “we”) today announced the Company’s name change from Valeant Pharmaceuticals International, Inc. to Bausch Health Companies Inc. is complete.

“Choosing Bausch Health as our new corporate name is very meaningful, because the Bausch name has long been a highly respected name in the health care space, synonymous for 165 years with innovation and an unwavering dedication to improving people’s lives,” said Joseph C. Papa, chairman and CEO, Bausch Health. “It is a legacy that defines us today and sets the stage for our future as we continue to transform the Company.”
Bausch Health will begin trading as “BHC” on the New York Stock Exchange and Toronto Stock Exchange on July 16, 2018.

As part of the name change, Bausch Health has unveiled a new corporate brand visual identity, and on July 16, 2018, will launch a new corporate web site: www.bauschhealth.com.
Because the Company’s businesses and subsidiaries have strong brand equity, all entities that have separate established brands will continue to operate under the corporate umbrella using their existing names.

MART 2015

REJTING:
Susquehanna – Banka iz Amerike povećala je svoj rejting i target na 240$.
Canaccord Genuity – Kanadska banka svoja očekivanja je stavila na 230$.
Morgan Stanley –Američka multinacionalna banka je svoju očekivanu vrednost cene akcija povećala sa 175$ na 183$ pa na 223$.
Barclays Bank – Engleska multinacionalna banka povećala je svoja očekivanja sa 180$ na 220$.
BMO Capital Markets –vodeća kompanija u S. Americi u pružanju finansijskih usluga svoj rejting je povećala sa 187$ na 234$.
CRT capital – kompanija iz Amerike koja se bavi posredovanjem, kao i Barclays svoja očekivanja je stavila na 220$.
Stifel Nicolaus – kompanija iz Amerike za pružanje finansijskih usluga svoju očekivanu vrednost stavila sa 175$ na 230$.
UBS – međunarodna banka iz Švajcarske je povećala svoju procenu cene akcija i svoja očekivanja stavila na 222$.

OČEKIVANJA:
1. Završetak operacija vezanih za kupovinu kompanije Salix Pharmaceuticals do kraja Aprila.
2. Sazivanje redovne godišnje skupštine akcionara u prvoj polovini 2015.
3. Integrisanje poslovanja kompanije Salix sredinom 2015-e i značajan nastavak rasta prihoda i prodaje na tržištu.

17.03.2015 (Izvor: Seeking Alpha/USA)
Valeant Pharmaceuticals vrši sekundarnu emisiju akcija. Menadžment Valeant–a se odlučio da izvrši dokapitalizaciju putem emisije novih 7.28 miliona akcija po ceni od 199$. Datum zatvaranja aukcije je 27. mart, a očekuje se prihod od oko 1.4 milijardi dolara koje će biti upotrebljene za preuzimanje kompanije Salix. U slučaju interesovanja, emisija se može proširiti za 15%.
17.03.2015 (Izvor: Investor Business Daily/USA)
Valeant Pharmaceuticals je povećao svoju ponudu za Salix Pharmaceuticals koja sada iznosi 11.1 milijardi dolara, odnosno 173$ po akciji. Bord direktora kompanije Salix je prihvatio novu ponudu Valeanta dok je kompanija Endo International povukla svoju ponudu za preuzimanje. Transakcija bi trebalo da bude zakljucena do 1. aprila 2015.
11.03.2015 (Izvor: CNBC/USA)
Endo International Plc, konkurentska kompanija Valeanta je poslala ponudu za preuzimanje Salix Pharmaceuticals. Kompanija ENDO International je poslala ponudu od 11.2 milijardi dolara za Salix Pharmaceuticals, koja podrazumeva miks novčanih sredstava i akcija za razliku od ponude Valeanta koja je kompletno u novcu.
09.03.2015 (Izvor: Seeking Alpha/USA)
Valeant Pharmaceuticals započeo emisiju novih obveznica seniorskog tipa u visini od 9.6 milijardi dolara. Sredstva od prodaje ovih obveznica su namenjena za preuzimanje kompanije Salix Pharmaceuticals.
23.02.2015
Valeant Pharmaceuticals International Inc. je objavio godišnji izveštaj za prethodnu godinu. Zarada po akciji iznosi 2.58$ (porast 20% u odnosu na 2013. godinu), dok je ukupan prihod 2.28 milijardi dolara (porast od 10.7%).
22.02.2015
Valeant Pharmaceuticals Inc. preuzima Salix Pharmaceuticals. Bloomberg agencija je objavila da je Valeant dogovorio sve detalje oko preuzimanja kompanije Salix Pharmaceuticals koja je specijalizovana za gastro-enterološke lekove. Ukupna vrednost transakcije iznosi oko 14 milijardi dolara, a ponuda Valeanta je 10,1 milijardu dolara, odnosno 156$ po akciji.

FEBRUAR 2015

16.02.2015 (Izvor: Ticker Report/USA)
Royal Bank of Canada – Capital Markets je povećala očekivanu vrednost akcija sa 188$ na 191$ .
Barclays – Engleska multinacionalna kompanija za bankarske i finasijske usluge je za mesec dana dva puta povećala svoju procenu cene akcija i svoja očekivanja stavila na 200$.
Morgan Stanely – Američka multinacionalna banka je svoju očekivanu vrednost povećala sa 175$ na 183$.
Cantor Fitygerald – Američka investiciona banka i broker stavila je svoju očekivanu vrednost akcija na 184$.

Date

Firm

Action

Rating

Price Target

12.02.2015

RBC Capital

Boost Price Target

Buy

$188.00>$191.00

09.02.2015

Barclays

Initiated Coverage

Overweight

$200.00

04.02.2015

Canaccord Genuity

Set Price Target

Buy

$175.00

04.02.2015

Cantor Fitzgerald

Reiterated Rating

Buy

$184.00

14.01.2015

Morgan Stanley

Set Price Target

Buy

$175.00>$183.00

09.01.2015

Jefferies Group

Boost Price Target

Buy

$149.00>$179.00

09.01.2015

Barclays

Reiterated Rating

Buy

$149.00>$179.00

09.01.2015

CRT Capital

Reiterated Rating

Buy

$170.00>$180.00

Tabela 1. – prikaz najnovijih mišljenja najvećih finansijskih institucija i njihove procene rasta cene akcija (Izvor: Analyst Rating Networks/USA)

10.02.2015 (Izvor: PR Newswire/USA)
Valeant Pharmaceuticals International Inc. objavio je obaveštenje od Denderon Korporacije da nije bilo dodatnih kvalifikovanih ponuda primljenih do isteka roka za kupovinu dela imovine Dendreon. Izjave pred sudom na kojem će Denderon i Valeant korporacije tražiti odobrenje za kupovinu održaće se 20. Februara 2015 godine.
05.02.2015 (Izvor: PR Newswire/USA)
Valeant Pharmaceuticals International Inc. najavio je da će 24. Februara 2015 godine održati konferenciju o razultatima rada u IV kvartalu 2014 god., kao i celokupnom poslovanju u 2014 god.
03.02.2015 (Izvor: Reuters/United Kingdom )
Reuters – Međunarodna novinarska agencija – Objavila je da Kanadska farmaceutska kompanija Valeant Pharmaceuticals International Inc. razgovara o kupovini farmaceutske kompanije Salix Pharmaceuticals iz Engleske .

JANUAR 2015

20.01.2015 (Izvor: Valeant Pharmacueticals/Investor Relations/Canada)
Valeant Pharmaceuticals International, Inc je objavio da je lek “ VICTUS “ odobren od strane U.S. Food and Drug Administration – Agencije za hranu i lekove.
15.01.2015 (Izvor: Valeant Pharmacueticals/Investor Relations/Canada)
Valeant Pharmaceuticals International, Inc. je objavio da će izvršiti otplatu glavnice duga 17. Februara 2015. godine u iznosu od 499.58 miliona dolara koji je imao datum dospeća u 2018 godini.
08.01.2015 (Izvor: Seeking Alpha/USA)
Valeant Pharmaceuticals International Inc – Objavio je prioritete za 2015 godinu.
Izvršni potpredsednik i finasnijski direktor Howard Schiller izjavio je da se očekuje još jedna godina jakih finansijskih rezultata.
Očekuje se da će prihod za 2015. godinu biti u rasponu od 9,2 milijarde dolara do 9,3 milijarde dolara, što čini povećanje od oko 14%-15% u odnosu na 2014. godinu. Očekuje se nastavak jakog organskog rasta u svim poslovnim jedinicama, a na nivou cele kompanije očekuje se organski rast u rasponu od 10% do 12%.
Očekuje se da zarada po akciji (osnovna mera profitabilnosti) bude u rasponu od 10,10$ do 10,40 $ po akciji što bi bio rast od 21% do 25% u odnosu na 2014. godinu. Prilagođeni novčani tokovi iz poslovanja očekuju se da će biti veći od 3,1 milijarde dolara, što je povećanje preko 25%.

DECEMBAR 2014

Valeant Pharmaceuticals International, Inc. objavio je da će se konferencija za planove u 2015. godini održati 8. Januara 201515.12.2014 (Izvor: Valeant Pharmacueticals/Investor Relations/Canada)

NOVEMBAR 2014

04.11.2014 (Izvor: Izvor: Valeant Pharmacueticals/Investor Relations/Canada)
Valeant Pharmaceuticals i Pershing Skuare Capital Management – društvo za upravljanje fondovima koje je osnovao i vodi Bil Akman dobili su odobrenje od Okružnog suda Amerike da imaju pravo glasa o izmeni upravnog odbora Allegran kompanije na predstojećoj skupštini koja je zakazana za 18. Decembar 2014 godine.

OKTOBAR 2014

20.10.2014 (Izvor: Izvor: Valeant Pharmacueticals/Investor Relations/Canada)
www.valeant.com
Third Quarter 2014 Financial Results
October 10, 2014
LAVAL, Quebec
Valeant Pharmaceuticals – Izveštaj za treći kvartal 2014. godine (kratak prevod kvartalnog izveštaja)
Ukupan prihod iznosio je 2.1 milijarde $, što je povećaje od 33% u odnosu na prethodnu godinu
Pozitivan organski rast od 19%
Nastavljeno sa organskim rastom – Bausch i Lomb koji je iznosio 12%
Keš zarada po akciji iznosi 2.11$ – povećanje od 48%
07.10.2014 (Izvor: The New York Times/USA)
Valeant Pharmaceuticals i Pershing Skuare Capital Management – društvo za upravljanjem fondovima koje je osnovao i vodi Bil Akman planiraju da podignu svoju ponudu za kupovinu proizviđača botoxa Aleggran za $ 15 po akciji.

Tabela 1. – prikaz najnovijih mišljenja najvećih finansijskih institucija i njihove procene rasta cene akcija (Izvor: Analyst Rating Networks/USA)

SEPTEMBAR 2014

29.09.2014 (Izvor: Investor’s Business Daily/USA)
Valeant je objavio da će maksimalna godišnja prodaja leka možda preći 500 miliona dolara u SAD-u i $ 1 milijardu u svetu.
08.09.2014 (Izvor: PR Newswire/USA)
Valeant Ph. je objavio da je proširio objekat oftamološke kompanije Bausch & Lomb i da je zaposlio 120 novih radnika.

AVGUST 2014

27.08.2014 (Izvor: The Associated Press/USA)
The Associated Press – Međunarodna novinarska agencija je objavila da su Valeant Pharmaceuticals i Pershing Square Capital Management – društvo za upravljanjem fondovima koje je osnovao i vodi Bil Akman i 35% Allegran akcionara podnelo pisani zahtev za održavanje vandredne skupštine akcionara koji će se održati 18.12.2014. godine na kojoj će razmotriti smenu upravnog odbora.
15.08.2014 (Izvor: Valeant Pharmacueticals/Investor Relations/Canada)
Valeant Ph. je objavio da su pregovori za kupovinu Allegran kompanije produženi do kraja godine.
06.08.2014 (Izvor: Valeant Pharmacueticals/Investor Relations/Canada)
Valeant Ph. je objavio da je dobio podršku od Institutional Shareholder Services Inc. – vodeći svetski provajder za rešenja u oblasti upravljanja imovinom da se održi specijalna sastanak Allegran akcionara za pregovore o preuzimanju kompanije.

JUL 2014

31.07.2014 (Izvor: Valeant Pharmacueticals/Investor Relations/Canada)
Valeant Ph. je objavio finansijski izveštaj za drugi kvartal i naveo da su prihodi u ovoj godini veći za 86% u odnosu na isti period prethodne godine i iznose 2 milijarde $.

JUN 2014

25.06.2014 (Izvor: Valeant Pharmacueticals/Investor Relations/Canada)
Valeant Ph. je najavio poziv za poseban sastanak akcionara, na kojem će Valeantovi akcionari razmatrati i glasati o predlogu da se odobri izdavanje običnih akcija Valeanta radi kupovine Allegran-a.
17.06.2014 (Izvor: Valeant Pharmacueticals/Investor Relations/Canada)
Valeant Ph. je održao konferenciju i Allegran akcionarima dao ponudu od 53 milijarde dolara za preuzimanje kompanije.
16.06.2014 (Izvor: Valeant Pharmacueticals/Investor Relations/Canada)
Valeant Ph. je objavio da je lek “Restylane“ odobren od strane U.S. Food and Drug Administration – Agencije za hranu i lekove.
13.06.2014 (Izvor: Valeant Pharmacueticals/Investor Relations/Canada)
Valeant Ph. je objavio da je započeo pregovore direktno sa Allegran akacionarima o razmeni akcija i preuzimanju kompanije.
09.06.2014 (Izvor: PR Newswire/USA)
Valeant Ph. je objavio da je lek “Jublia“ odobren od strane U.S. Food and Drug Administration – Agencije za hranu i lekove.
03.06.2014 (Izvor: Inter Cooler/USA)
Cantor Fitygerald – Američka investiciona banka i broker stavila je svoju očekivanu vrednost akcija na 209$.

MAJ 2014

23.05.2014 (Izvor: Valeant Pharmacueticals/Investor Relations/Canada)
Valeant Pharmaceuticals zakazao je konferenciju za 28.05.2014 godine za akcionare Valeanta i akcionare korporacije Allergan na kojoj će se diskutovati o mogućem povećanju uloga za spajanje ove dve multinacionalne kopanije.
12.05.2014 (Izvor: Reuters/United Kingdom )
Multinacionalna korporacija Allergan – pronalazač Botoxa odbio je ponudu Valeant Pharmaceuticalsa za kombinovanje ove dve kompanije, sa obrazloženjem da ponuda nije dovoljna za njihove akcionare.
08.05.2014 (Izvor: Valeant Pharmacueticals/Investor Relations/Canada)
www.valeant.com
First Quarter 2014 Financial Results
May 8, 2014
LAVAL, Quebec
Valeant Pharmaceuticals – Izveštaj za prvi kvartal 2014. godine (kratak prevod kvartalnog izveštaja)
U prvoj četvrtini ukupan prihod iznosio je 1.9 milijardi $, što je povećaje od 77% u odnosu na prethodnu godinu
Valeant je pokrenuo 11 novih proizvoda u SAD-u
Pozitivan organski rast u SAD-u
Nastavljeno sa dvostrukim organskim rastom – Bausch i Lomb
Keš zarada po akciji iznosi 1.76$ – povećanje od 35% u odnosu na prethodnu godinu
Operativni novčani tok iznosi 484 miliona $

APRIL 2014

24.04.2014 (Izvor: WatchListNews/ USA)
JP Morgan Chase & Co – Američka finansijska institucija je svoju očekivanu vrednost za kratko vreme korigovala i povećala na 180$.
23.04.2014 ( Izvor: WKRB News & Analysis/USA)
TD Securities – Kanadski investicioni savetnik povećao je svoja očekivanja sa 145$ na 160$ po akciji.
22.04.2014 ( Izvor: WKRB News & Analysis/USA)
Jefferies Investiciona banka iz Amerike ocenio je da akcije Valeanta treba kupovati i stavio svoju očekivanu vrednost na 153$ po akciji.
22.04.2014 (Izvor: Valeant Pharmacueticals/Investor Relations/Canada)
Valeant Pharamaceuticals je objavio da želi da se spoji sa multinacionalnom korporacijom Allergan (USA) – pronalazačem Botoxa i plati cenu od oko 47 milijardi dolara (48.3 $ za svaku Allergan akciju i 0.83 u Valeantovim akcijama).

MART 2014

ZBOG TRENUTNIH ŠPEKULACIJA O UKRAJINSKOJ KRZI, KORIGOVANA JE CENA NA BERZI I NAKON OSAM MESECI KONSTANTNOG RASTA, TRENUTNO JE U BLAGOM PADU.
Iz dole navedene tabele možemo videti koje su to finansijske institucije podigle svoja očekivanu vrednost akcija Valeanta.
Najnovija vest je da Cantor Fitygerald – Američka investiciona banka i broker stavila svoju očekivanu vrednost na 200$.
UBS AG – međunarodna banka iz Švajcarske je povećala svoju procenu cene akcija i svoja očekivanja stavila na 170$.
Morgan Stanely – Američka multinacionalna banka je svoju očekivanu vrednost takođe stavila na 170$.
Aegis – Australijska kompanija koja se bavi analiziranjem akcija – podigla je očekivanu vrednost akcija na 180$.
26.03.2014
Valeant Pharmaceuticals je objavio da je lek Metronidazole odobren od strane Agencije za hranu i lekove. Lansiranje navedenog leka očekuje se do kraja godine.
Izvor: Valeant Pharmacueticals/Investor Relations/Canada

Tabela 1. – prikaz najnovijih mišljenja najvećih finansijskih institucija i njihove procene rasta cene akcija (Izvor: Analyst Rating Networks/USA)

FEBRUAR 2014

19.02.2014
BMO Capital Markets je vodeća kompanija u Severnoj Americi u pružanju finansijskih usluga – Dala je svoje mišljenje o očekivanoj vrednosti akcija Valeanta i povećala je sa 149$ na 162$.
Izvor: Analystratings/USA
03.02.2014
Valeant Pharmaceuticals je objavio ulazak u finanlni sporazum na osnovu koga će Valeant steći pravno nad PreCision Dermatology, Inc – proizvođača viskoko kvalitetnih dermatoloških proizvoda, za 475 miliona $ u gotovini i 25 miliona $ koje će biti naknadno plaćene.
Izvor: Valeant Pharmacueticals/Investor Relations/Canada
23.01.2014
Valeant Pharmaceuticals je objavio kupovinu Solta Medical, Inc – globalnog lidera u industriji estetike, za 250 miliona $.
Izvor: Valeant Pharmacueticals/Investor Relations/Canada
10.01.2014
Aegis – Australijska kompanija koja se bavi analiziranjem akcija – Objavila je da akcije Valeanta treba kupovati i podigla svoju očekivanu vrednost akcija na 160$.
Izvor: NorthForkvue /USA

JANUAR 2014

07.01.2014
Valeant Pharmaceuticals – Na današnji dan Valeant je objavio svoja očekivanja za 2014-tu godinu. Ova farmaceutska kuća očekuje da dobit i prihod budu veći za 40% u odnosu na prethodnu godinu.
Izvor: The Montley Fool/USA
07.01.2014
Investors Business Daily – Vodeća organizacija za finansijske vesti i istraživanje objavila je da je cena akcije Valeanta skočila za 20% nakon što je gigant bjavio da je završio kliničko ispitivanje za lek Imbruvica.
Izvor: Investors.com/USA
07.01.2014
Reuters – Međunarodna novinarska agencija – Objavila je izjavu direktora Valeanata J Majka Pirsona – “Cilj kompanije Valeant je da postane jedan od pet najvrednijih farmaceutiskih kompanija u svetu (po kapitalu) do kraja 2016, što znači da bi vrednost kompanije sa trenutnih 40 milijardi $ bila preko 140 milijardi $ “
Izvor: Reuters/United Kingdom
Iz dole navedene tabele možemo videti da su sve finansijske institucije podigle svoja očekivanu vrednost akcija Valeanta.
UBS AG – međunarodna banka iz Švajcarske je za mesec dana dva puta povećala svoju procenu cene akcija i svoja očekivanja stavila na 141$, dok Morgan Stanely – Američka multinacionalna banka je svoju očekivanu vrednost stavila na 145$.

Tabela 2. – prikaz mišljenja najvećih finansijskih institucija i njihove procene rasta cene akcija Valeanta (Izvor: Analyst Rating Networks/USA)
www.valeant.com
Fourth Quarter and Full
Year End 2013 Financial
Results Conference Call
February 27, 2014
LAVAL, Quebec
Howard Schiller

Valeant Pharmaceuticals – Izveštaj za 2013. godinu

(kratak prevod korporativnog izveštaja)
U tabeli 1. prikazani su rezulatati četvrtog kvartala 2013. godine i pregled godišnjih rezulatata za 2013. godinu

Tabela 1.

U tabeli 2. dat je pregled očekivanih prihoda za 2013. godinu i pregled finalnih rezultata za 2013 i 2012 . godinu
Kao što iz date tabele 2. možete videti očekivani prihodi iznosili su između 4.4 – 4.8 milijarde dolara za 2013. godinu, dok su konačni rezulatati nadmašili očekivanja i finalni prihodi na kraju 2013. godine iznosili su 5.8 milijardi dolara, što je za 2.4 milijarde dolara više nego na kraju 2012. godine.

Vesti koje su obeležile 2013. godinu

U 2013. godini obavljene su sledeće operacije:
¨ Dodata jos jedna specijalna platforma za zdravlje očiju,
¨ Dostignuto je blizu 2 milijarde prihoda od prodaje na tržištima u razvoju,
¨ Znatno je proširen estetski posao u Americi i Kanadi,
¨ Učvršćena su postrojenja u Brazilu, Meksiku i Kanadi,
¨ Američki “Neuro & Other” vraćen je ka rastu
Sledeći poslovi su razvijeni u 2013. godini:
¨ Kompletirano preko 25 akvizicija (kupovina firmi)
Bausch i Lomb, Euvipharm(Vietnam), Natur Produkt, Obagi,…
¨ Utemeljene su nove rastuće platforme
Kina, Zdravlje očiju, Srednji Istok, Turska, SAD, Vijetnam
Dodata je skala za veći broj prioritetnih poslova
Brazil, Medicinska oprema, SAD OTC, Rusija, Jugo-istocna Azija
¨ Preuzet veliki broj proizvoda koji su u pripremi ili spremni za tržište
Bensal, BiotrueONEDayfor Presbyopia, BV Metrogel, Luzu, Neotensil (partnership with Living Proof), Peroxiclear, PureVision2 Multifocal for Presbyopia, Trulign IOL, Zeus
Menadžment bilansa stanja
Podignuto 10.7 milijardi dolara u kapitalu, uključujuci i dugovanja i akcije
www.valeant.com
2014 Financial Guidance
Conference Call
January 7, 2014
LAVAL, Quebec
J. Michael Pearson and Howard Schiller

Valeant Pharmaceuticals – Prioriteti za 2014. godinu

(kratak prevod korporativnog izveštaja)
¨Nastavak jakog organskog rasta
¨ Očekuje se da sve poslovne jedinice imaju pozitivan rast u 2014.
¨ Poslovne jedinice (Aesthetics, Consumer, Contact Lens, Neurology & Other, Ophthalmic Rx,Oral Health, Asia, Central and Eastern, Europe, Latin America, Middle East / N. Africa) za koje se očekuje dvocifren procentualni rast u 2014.
¨ Bitna proširenja prodaje
Estetika –sa 94 prelazi se na 200 predstavnika
Oralno zdravlje – sa 100 predstavnika prelazi se na 150
¨ Planirani su izlasci novih proizvoda za tržište
Estetika –Emervel, Neotensil, Small Particle Hyaluronic Acid for the Lips (SPHAL)
Derm Rx – Bensal, CeraVeBaby Line, Jublia, Luzu
Zdravlje Očiju –BioTrueONEday za Presbyopia, enVistaInserter,Peroxiclear, VictusFragmentation, Zeus
Brendirati preko 300 generičkih proizvoda
¨ Kompletirati Bausch i Lomb integraciju
¨Dostici preko $850 miliona uštede spajanjem kompanija do kraja 2014 godine.
Iskoristiti sinergiju za ubrzanje druge polovine 2014 zbog velikih troškova istraživanja i razvoja u prvoj polovini godine.
¨ Izbaciti ključne proizvode na tržište
¨ Nastaviti i/ili kompletirati Bausch i Lomb projekte istraživanja i razvoja
Brimonidine Faza 3 (Izbeljivač očiju)
Latanoprostene bunod Faza 3 (glaukom)
Lotemax Gel Next Generation (post-operativna inflamacija)
MIM – D3 Faza 3 (Za suve oči)
Zeus Toric & Multifocal kontaktna sočiva
¨ Nastaviti sa “Value Added Business Development”-om sa “Tuck-in” akvizicijama
Fokusirati se na Razvojna tržišta – posebno Srednji Istok, Aziju i Rusiju
Spajanje kompanija istih tržišnih vrednosti
Nove strateške inicijative za 2014. godinu
Dostići Bausch i Lomb godišnju uštedu veću od 900 miliona dolara
Uspesno plasirati nove ključne proizvode – Bensal, Jubila, Luzu, Neotensil, PeroxiClear, Zeus
Izgraditi poslove visokog prioriteta na Srednjem Istoku, u Rusiji i Jugo-istocnoj Aziji
Redukovati Leveridž racio ispod 4X
Uraditi najmanje jedano spajanje kompanija koji bi se povećala vrednosti akcija
Postati jedna od pet najvrednijih farmaceutskih kompanija (po kapitalu) do kraja 2016.godine
Finansijska Očekivanja za 2014.

OKTOBAR 2013

02.10.2013
BMO Capital Markets je vodeća kompanija u Severnoj Americi u pružanju finansijskih usluga – Ona je dala svoje mišljenje o očekivanoj vrednosti akcija Valeanta i povećala je sa 109$ na 123$. Izvor: WKRB News & Analzsis/USA
30.09.2013
UBS AG – Globalna finansijska kompanija iz Švajcarske zadržača je svoje mišljenje iz Avgusta kada su objavili da Valeantove akcije treba kupovati. Goldman Sachs Group – Investiciona banka iz Amerike – dala je svoju procenu vrednosti akcija na 130$.
Izvor: NorthFork vue.com/USA
U Tabeli 3 prikazana su najnovija mišljenja najvećih finansijskih institucija i njihove procene rasta cene akcija Valeanta.

Tabela 3. Izvor: Analyst Rating Networks/USA

AVGUST 2013

13.08.2013
Canaccord Genity – Investiciona banka iz Kanade dala je svoje mišljenje o očekivanoj vrednosti akcija i povećala je sa 110$ na 115$.
Izvor: Mideast Times/Iran
09.08.2013
UBS AG – Globalna finansijska kompanija iz Švajcarske dala je svoje mišljenje da Valeantove akcije treba kupovati, takođe su dali svoje mišljenje o vrednosti akcija i povećali svoju procenu sa 96$ na 115$.
Izvor: EatchList News/USA
13.07.2013
Royal Bank of Canada – Capital Markets povećava očekivanu vrednost akcija nakon što je Valeant kupio Bausch & Lomb, svoju procenu vrednosti akcija stavlja na 100$. Izvor: Financial Post/Canada
U Tabeli 4. prikazana su mišljenja najvećih finansijskih institucija i njihove procene rasta cene akcija Valeanta u mesecu Julu i Avgustu. UBS AG je za mesec dana dva puta povećao svoju procenu cene akcija.

Tabela 4. Izvor: Analyst Rating Networks/USA

MAJ 2013

31.05.2013
Jefferies Investiciona banka iz Amerike ocenio je da će se cena akcije Valeanta povećati sa 77$ na 120$ po akciji.
UBS AG – Međunarodna banka iz Švajcarske svoju procenu vrednost akcija je stavila na 81$, dok je Susquehanna – banka iz Pensilvanije/ USA svoju procenu povećala sa 84$ na 105$.
Izvor: Analyst Rating Networks/USA
29.05.2013
Nakon što je Valeant Pharmaceuticals objavio kupovinu multinacionalnalne oftamološke kompanije Bausch & Lomb, Deutsche Banka procenila je da će cena akcija biti sa prethodnih 82$ na 103$. U istom danu brokerska kuća iz Amerike – Ladenburg je povećala svoju procenu sa 84$ na 124$.
Izvor: Deutsche Bank/ Germany
27.05.2013
Valeant Pharmaceuticals objavio je da je kupio multinacionalnu oftamološku kompaniju Bausch & Lomb iz Amerike za 8.7 milijardi dolara u gotovini.
Izvor: Valeant Pharmaceuticals/ Investor Relations/ Canada
02.05.2013
Valeant je objavio ostvarenu zaradu u prvom kvartalu 2013-te godine gde prihod iznosi 1.07 milijardi dolara, što je za 25% više u odnosu na isti period prošle godine.
Izvor: Seeking Alpha/USA
21.03.2013
Royal Bank of Canada – Capital Markets nakon objave da je Valeant Pharmaceuticals kupio Obagi Medical Products/ Canada – povećao procenu vrednostit cene akcija Valeanta sa prethodnih 70$ na 80$.
Izvor: Royal Bank of Canada – Capital Markets/Canada
20.03.2013
Valeant Pharamaceuticals je objavio da kupuje dermatološkog proizvođača Obagi Medical Products, Inc – lidera u zdravlju kože za oko 360 miliona dolara. Valeant će Kanadskom proizvođaču isplatiti 19.75$ za svaku Obagi akciju.
Izvor: Valeant Pharmacueticals/Investor Relations/Canada

APRIL 2015

OČEKIVANJA:
1. Održavanje redovne godišnje skupštine akcionara za 19. maj 2015.
2. Integrisanje poslovanja kompanije Salix sredinom 2015-e i značajan nastavak rasta prihoda i prodaje na tržištu u 2016. godini.
REJTING (Izvor: Flashratings/USA):
Guggenheim – Američka firma koja pruža investicione i savetodavne usluge je svoju očekivanu vrednost povećala sa 210$ na 250$.
JP Morgan Cahse & Co. – Američka finansijska institucija je svoju očekivanu vrednost povećala na 240$.
Cantor Fitzgerald – Američka investiciona banka i broker stavila je ocenila očekivanu vrednost akcija sa 222$ na 271$.
Barclays Bank – Engleska multinacionalna banka povećala je svoja očekivanja sa 230$ na 275$.
Stifel Nicolaus – kompanija iz Amerike za pružanje finansijskih usluga svoju očekivanu vrednost stavila sa 230$ na 249$
Susquehanna – Banka iz Amerike povećala je svoj rejting i target na 240$.
29.04.2015 (Izvor: Valeant Pharmacueticals/Investor Relations/Canada)

Valeant Pharmaceutical International je objavio finansijski izveštaj za prvi kvartal 2015. godine i smernice za dalji rad.
Ukupan prihod iznosio je 2,2 milijarde dolara, što je povećanje od 16% u odnosu na prethodnu godinu.
Organski rast je bio 15%
Plan za povećanje ukupnog prihoda sa 9,2 – 9,3 milijarde dolara na 10,4 – 10,6 milijardi dolara
Očekivani prihod od Slaix Pharmaceuticals iznosi oko 1 milijarda dolara u 2015 godini
Očekivana zarada po akciji 10,90 – 11,20 dolara po akciji
Očekivani organski rast iznosi više od 10%
Uvećanje od Slaix akvizicija biće veći od 20% u 2016 godini i zarada pre kamata, poreza i amortizacije očekuje se da će preći 7,5 milijardi dolara u 2016 godini.
10.04.2015 (Izvor: Bloomberg/USA)
Valeant Pharmaceutical International platio je izvršnog potpredsednika Ari Kellen 50,6 miliona dolara u 2014 godini. To ga čini drugim najplaćenijim od bilo kojih novo zaposlenih direktora u Americi.
09.04.2015 (Izvor: CNW Group/USA)
Valeant Pharmaceutical International zakazao je konferenciju za 29.04.2015 godine gde će se razgovarati o rezultatima za prvi kvartal 2015 godine.
02.04.2015 (Izvor: Bizjournals/USA)
Valeant Pharmaceutical International najavila je otpuštanje 258 radnika iz Salix Pharmaceuticals koji su kupili za 11,1 milijardi dolara, odnosno 173$ po akciji. Ovo otpištanje dolazi u trenutku kada je trougao farmaceutske industrije već pokušao da apsorbuje više od 1000 radnika nakon što su GlaxoSmithKine (Britanska farmaceutska kompanije) i Hospira (Američka globalna farmaceutska kompanija) najavili otpuštanja u svom sektoru.

teslacryptocap.com banner