Professional Stock Invest

Više od 10. godina vama na usluzi.

„PROFESSIONAL STOCK INVEST“ AD BEOGRAD

2007 Osnovana je brokerska kuća „Professional Stock Broker“ AD Beograd, koja iste godine postaje član Beogradske berze i Centralnog Registra HoV.

2008   „Professional Stock Broker“ AD Beograd postiže uspešno poslovanje na domaćem tržištu HoV, efikasno obavljanje analiza i zastupanje u privatizaciji – tenderima, kao i u edukaciji malih akcionara i sindikata.

2009   Usled velike svetske finansijske krize i drastičnog pada poslovanja na domaćem tržištu HoV „PS Broker“ se isčlanio sa Beogradske berze i preregistrovao u „Professional Stock Invest“ AD. Iste godine započet je projekat „Multikompenzacije“ u Srbiji i organizovano Udruženje Telekom Akcionara.

2010   „PS Invest“ usmerava svoje poslovanje na inostrano tržište kapitala (USA, EU) i započinje poslove zastupanja i konsalting usluga za domaće klijente. Takođe vrši dalju edukaciju akcionara NIS-a, Telekoma Srbija, Galenike i EPS-a uoči najavljenih privatizacija.

2011   „PS Invest“ proširuje svoje poslovanje uvođenjem novih usluga, kao spona Ino tržišta kapitala i domaćih klijenata u domenu Hedžinga i Risk menadžmenta.

2012  „PS Invest“ nastavlja svoje uspešno poslovanje i započinje zajedničku saradnju sa renomiranom bankom „Erste Bank“ ad Srbija formirajući specijalnu ponudu za akcionare Telekoma Srbije uoči zakazane privatizacije.

2013  „PS Invest“ započinje razvoj i realizaciju novih inovativnih ideja kroz edukaciju privrednih subjekata u domenu Hedžinga – zaštite od promene valutnih kurseva i cene sirovina.

2014  ,,PS Invest” nastavlja realizaciju inovativnih ideja testiranjem i proučavanjem Kripto valuta, rudarenja i trgovanja istim.

2015  ,,PS Invest” proširuje svoj rad u oblast Venture capital konsalting usluga vezanih za ekspanzivnu industriju IT-a kako u Srbiji tako i u USA.

2016  Unapređuje se rad u svim domenima a naročito u ekspanzivnim industrijama poput IT i High Tech, gde ,,PS Invest” aktivno učestvuje u osnivanju prvog akceleratora visoke tehnologije u Srbiji.

2017 “PS Invest” postaje GOLD Partner i aktivno učestvuje u međunarodnom projektu Coin Payment Processor sa fokusom na Global Open Payment Protocol.